በፊንፊኔ  አዳራሽ ሆቴል 25 የመኝታ ክፍሎች ያሉት ሲሆን ከተሟላ መስተንግዶ ጋር አገልግሎት ይሰጣል፡፡